Partnerstwa na rzecz rozwoju PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
26.04.2011.

Do pobrania: ulotka projektu », plakat projektu »

Zbliżające się w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012 są istotną szansą dla dolnośląskich gmin na rozwój. Wrocław jako jedno z polskich miast, w którym będą miały miejsce rozgrywki sprawia, iż Województwo Dolnośląskie staje się miejscem idealnym dla nowych inwestycji. Jednakże szansę na rozkwit gospodarczy, turystyczny
i społeczny będą miały tylko te gminy, które w odpowiedni sposób się do tego wydarzenia przygotują. Jedną z możliwości jest wprowadzenie spójnego i całościowego systemu zarządzania strategicznego realizowanego przez partnerstwa lokalne na podstawie stworzonych wcześniej strategii rozwoju.

Celem projektu pn. „Partnerstwa na rzecz Rozwoju” realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego jest wsparcie 16 gmin z terenu Dolnego Śląska do końca roku 2011 w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez zawiązanie partnerstw mających na celu aktualizację i opracowania Gminnych Strategii Rozwoju z uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury.
W ramach projektu każda zaangażowana gmina zobowiązana będzie do nawiązania partnerstwa z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami.  Zadaniem powstałego partnerstwa jest wspólne opracowanie lub zaktualizowanie Gminnej Strategii Rozwoju, co pozwoli wszystkim trzem grupom podmiotów przystosować się do zmian gospodarczych, w szczególności tych wynikających z organizacji EURO 2012. Jednocześnie zwiększy to ogólną konkurencyjność gminy, zarówno na tle Województwa jak i całej Polski. Projekt zakłada wykorzystanie procesów przygotowań do EURO 2012 jako narzędzi rozwoju Dolnego Śląska poprzez tworzenie gminnych partnerstw lokalnych, które będą ukierunkowane na aktualizację strategii rozwoju gminy, a następnie jej realizację. Partnerstwa mają być skutecznym narzędziem adaptacyjnym przedsiębiorstw, władz gmin
i organizacji pozarządowych do zmian zachodzących w gospodarce Dolnego Śląska w związku z EURO 2012 oraz w dalszej perspektywie czasowej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkich mieszkańców gminy. Szczegółowych informacji udzielają:
Animator Partnerstwa Marta Głowala- pokój nr 9 tel 757548909
Animator Strategii Beata Janulis pokój nr 16 tel 757548915
Gminne Centrum Informacji w budynku Urzędu Miasta Piechowice na 1 piętrze

Zmieniony ( 29.04.2011. )
 
« poprzedni artykułMiasto w obiektywie
foto21.jpg

design by www.treephoto.pl