Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- inspektor nadzoru PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
06.03.2012.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z
        dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
        Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) – ustawy  nie stosuje się – na  
        wykonanie usługi polegającej na  pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
        nad realizacją robót budowlanych projektu  pn.: „Renowacja wielorodzinnych
        budynków  mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice” w ramach Regionalnego
        Programu  Operacyjnego dla Województwa   Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zamawiający – Gmina Miejska Piechowice, w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Piechowice, z siedzibą 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49,   zawiadamia, że w postępowaniu jak w tytule, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pn. INWEST-bud inż. Joanna Hanusz 58-560 Jelenia Góra, z siedzibą 58-560 Jelenia Góra, ul. Wita Stwosza 28/30, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 37.100,00 zł (brutto wraz z podatkiem VAT).

pełna treść ogłoszenia do pobrania »

Zmieniony ( 06.03.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »Miasto w obiektywie
foto19bbb.jpg

design by www.treephoto.pl