REWITALIZACJA - ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.11.2012.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W dniu 12 listopada br. Roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót przez  Gminę Miejską Piechowice, reprezentowaną przez komisję odbioru końcowego w składzie:
Przewodniczący – Stanisław Gwizda, Członkowie Komisji: Teresa Kacperska, Jarosław Bumażnik, Halina Leszczyńska – Himik,  Joanna Hanusz – inspektor nadzoru oraz wykonawcę inwestycji , firmę „DEK-POL” Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe D.Bienias, J. Stypiński Spółka Jawna. Podpisanie protokołu końcowego zakończyło prace renowacyjne sześciu budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice.
Ostateczny koszt robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyniósł 975 239,91 zł w tym:
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 56 – 128 787,53 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 33 – 157 091,99 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 71 – 194 680,83 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 50 – 114 471,67 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Kamiennej 1       – 281 203,29 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Nadrzecznej 22  – 99 004,60 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 70% wartości robót budowlanych tj. 682667,94 zł natomiast wkład własny Gminy Miejskiej wyniósł 292 571,97 zł.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »Miasto w obiektywie
foto19.jpg

design by www.treephoto.pl