Informacja PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
21.12.2012.

Informujemy, że Gmina Miejska Piechowice wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o fundusze w ramach realokacji pozostałych środków w projekcie systemowym indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy UDA-POKL.09.01.02-02-146/10-02, IX 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pod nazwą „Chcemy być lepsi” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach już od sierpnia 2011 r. będzie przedłużony do czerwca 2013 r.

Pozyskane środki w wysokości  10 800 zł na działania projektowe i obejmują okres od lutego 2013 r. do czerwca 2013 r. na prowadzenie zajęć dydaktycznych:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy),
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa),
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (3 grupy) .
Dzięki pozyskanym środkom na przedłużenie realizowanych zajęć w projekcie liczba uczniów biorących w nim udział zwiększy się o 19 osób, dodatkowo przeprowadzonych zostanie łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych
Wartość całkowita projektu  wyniesie 68 275,70 zł, wkład środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 58 034,35 zł natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego – 10 241,35 zł.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach, a przede wszystkim:
- zwiększenia umiejętności czytania i pisania u dzieci z zaburzeniami w tym zakresie,
- wzrost umiejętności matematycznych u dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
- poprawa wymowy uczniów z problemami logopedycznymi,
- poprawa umiejętności poprawnego i skutecznego komunikowania się z drugą osobą
u zdiagnozowanych uczniów,
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo-matematycznej uczniów zdolnych.

M. Głowala

 
następny artykuł »Miasto w obiektywie
foto28.jpg

design by www.treephoto.pl