"Partnerstwo na Rzecz Rozwoju"- spotkanie robocze
Redaktor: Administrator   
02.08.2011.

 W dniu 28 lipca br. w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbyło się pierwsze spotkanie robocze  z zakresu aktualizacji strategii rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice w ramach projektu „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na pierwszym spotkaniu roboczym uczestnicy projektu rozmawiali na temat wizji rozwoju Gminy Piechowice oraz wstępnych propozycjach zmian w aktualizowanym dokumencie przede wszystkim w dziedzinie sportu, turystyki, kultury i rekreacji.

Serdecznie zapraszam przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do czynnego udziału w spotkaniach.

Więcej szczegółowych informacji zasięgnąć można w gminnym punkcie animacji mieszczącym się w siedzibie tut. Urzędu na I piętrze, czynnym we wtorki i czwartki od godziny 15.30 do godziny 17.30 lub pod nr tel. 75 75 48 915 – animator ds. strategii oraz 75 75 48 909 – animator ds. partnerstwa.

Animator ds. strategii 

 

Zmieniony ( 02.08.2011. )