Terminy spotkań roboczych z zakresu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwoju
Redaktor: Promocja   
28.10.2011.

Image Terminy spotkań roboczych z zakresu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwoju w ramach projektu „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju”wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Czytaj terminarz >>>