Zapytanie o szacunkową wartość przedmiotu zamówienia
Redaktor: Administrator   
07.12.2011.

Image

dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  projektu pn.: „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.


Nazwa Zamawiającego/Beneficjenta: Gmina Miejska Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49

I. Tytuł projektu: „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy
                                  Miejskiej Piechowice”,
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację sześciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. tj.:
- budynek przy ul. Nadrzecznej 22,
- budynek przy ul. Kamiennej 1,
- budynek przy ul. Żymierskiego 33,
- budynek przy ul. Żymierskiego 50,
- budynek przy ul. Żymierskiego 56,
- budynek przy ul. Żymierskiego 71.

Pełna treść zapytania- do pobrania »

Załącznik nr 1- do pobrania »

Zmieniony ( 09.01.2012. )