Wybór najkorzystniejszej oferty- urządzenie wielofunkcyjne
Redaktor: Administrator   
07.10.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu wraz z dostawą do siedziby  zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego, w związku z realizacją projektu pn.  „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
szczegóły do pobrania »
Zmieniony ( 13.01.2012. )