Wybór najkorzystniejszej oferty- meble
Redaktor: Administrator   
10.10.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu wraz z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach, przy ulicy Szkolnej 6, wyposażenia meblowego, na potrzeby projektu „Chcemy być lepsi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
szczegóły do pobrania »
Zmieniony ( 10.10.2011. )