Partnerzy
Redaktor: Administrator   
27.02.2012.

 LISTA PARTNERÓW Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju

 • Gmina Miejska Piechowice z siedzib± w Piechowicach ul. Żymierskiego 49 zwana dalej Liderem Partnerstwa
 • Firma Handlowo Usługowo KAJA Katarzyna Zawadziłło z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy Chałubińskiego 1, reprezentowan± przez Pani± Katarzynę Zawadziłło
 • „KOLGLASS” Hurt-Import-Eksport Kłodzko –Ustronie Ryszard Kolat, reprezentowana przez Pani± Agnieszkę Blachetę
 • WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A., 58-573 Piechowice, przy ulicy Tysi±clecia 49, reprezentowana przez Prezesa Zarz±du Pana Janusza Brylińskiego
 • Pracownia Artystycznego Grawerowania Szkła Małgorzata Sztabińska, 58-573 Piechowice, przy ulicy Żymierskiego 20A,  reprezentowana przez Pani± Małgorzatę Sztabińsk±
 • Firma Studio Zdrowia i Urody nr 7 z siedzib± w Szklarskiej Porębie 58-580, przy ulicy 1 Maja 62, reprezentowana przez Pana Łukasza Małolepszego
 • Stowarzyszenie Michałowice z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy ¦nieżnej 24, reprezentowane przez Prezesa Pana Jarosława Zawi¶lańskiego
 • Ochotnicza Straż Pożarna z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy Szkolnej 4, reprezentowana przez Prezesa Pana Waldemara Wojtasia
 • Stowarzyszenie Piechowice z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy Żymierskiego 53, reprezentowane przez Prezesa Pana  Lecha Rębisza
 • Polski Zwi±zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 9, z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy Żymierskiego 53, reprezentowanym przez Przewodnicz±c± Pani± Krystynę Kowalik
 • Stowarzyszenie Maracana Piechowice z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy Piastów 2/1,  reprezentowane przez Prezesa Pana Artura Strzałkowskiego
 • Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” z siedzib± w Piechowicach 58-573, przy ulicy  Kolonijnej 20 reprezentowane przez Prezesa Pani± Irenę Cecersk±-Marciniak
Zmieniony ( 12.04.2012. )