Rozpoczęcie robót
Redaktor: Administrator   
06.07.2012.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego ¦l±ska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno¶l±skiego na lata 2007-2013

W dniu 5 lipca 2012r. przekazano plac budowy pod rewitalizację 6 budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Piechowice:
Ul. Żymierskiego 33
Ul. Żymierskiego 50
Ul. Żymierskiego 56
Ul. Żymierskiego 71
Ul. Kamienna 1
Ul. Nadrzeczna 22
   W ramach projektu "Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Prace renowacyjne powyższych obiektów wykonywać będzie „DEK-POL” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe z Jeleniej Góry. Planowany termin odebrania robót to listopad 2012r.