INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Redaktor: Administrator   
12.10.2012.

  

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
 

Informuje o wybraniu najkorzystniejszej oferty:
na wykonanie usługi polegającej na dostawie tonerów dla urządzenia wielofunkcyjnego Canon i-SENSYS MF 8330CDN w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

ogłoszenie z informacją do pobrania »

Zmieniony ( 12.10.2012. )