Ogłoszenie dla mieszkańców
Redaktor: Administrator   
26.02.2013.

 SZANOWNI MIESZKAŃCY PIECHOWIC !

Odpowiadając na wniosek mieszkańców  osiedli Michałowice, Górzyniec, Piastów i Pakoszów o dokonanie zmian administracyjnych miasta Piechowice polegających na:
1) wyłączeniu z granic administracyjnych miasta Piechowice terenu wyżej wymienionych Osiedli oraz utworzenia z nich odrębnych wsi Michałowice, Górzyniec i Piastów-Pakoszów,
2) zmianie statusu gminy miejskiej Piechowice na gminę miejsko-wiejską, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii w trakcie prowadzonych konsultacji.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Piechowice w powyższej sprawie odbędą się w formie wypełnienia kart konsultacyjnych przez mieszkańców Piechowic posiadających prawa wyborcze w trakcie zorganizowanych czterech zebrań w niżej wymienionych terminach:

  • w dniu 11.03.2013r. o godz. 17:00 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej nr 4 w Pakoszowie   (Baza Rejonu Dróg Krajowych),
  • w dniu 12.03.2013r. o godz. 18:00 w budynku przy ul. Kolonijnej nr 20a w Michałowicach – „Zielone Wzgórze”,
  • w dniu 13.03.2013r. o godz. 17:00 w budynku przy ul. Słonecznej nr 23 w Górzyńcu – „Słoneczko”,
  • w dniu 14.03.2013r. o godz. 17:00 w budynku OSP przy ul. Szkolnej nr 4 w Piechowicach

Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię.
Prosimy uczestników zebrań o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.
Dodatkowo mieszkańcy Piechowic mogą zgłaszać pisemnie opinie, uwagi i propozycje w temacie prowadzonych konsultacji w sekretariacie Urzędu Miasta Piechowice w terminie do dnia 15 marca 2013r. godz. 15:00.
Gorąco zachęcam do zainteresowania się sprawą, która dotyczy nas wszystkich. 
Szczególnie apeluję do Państwa o udział w konsultacjach, tak by ich wynik odzwierciedlał opinię całej społeczności Piechowic.

Burmistrz Miasta Piechowice

Witold Rudolf             

Zmieniony ( 26.02.2013. )