Informacje dotyczące opłaty śmieciowej
Redaktor: Administrator   
01.03.2013.

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, pobierz »

Informacja dotycząca segregowania odpadów, pobierz »

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości zamieszkałe- wersja pdf », wersja doc » 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady- wersja pdf », wersja doc » 

Uchwała 144 z 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pobierz » 

Uchwała 151 z 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, pobierz »

Uchwała 154 z 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik, pobierz »

Uchwała 176 z 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, pobierz »

Uchwała 177 z 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik , pobierz »

Zmieniony ( 04.03.2013. )