Zarządzenie Burmistrza Miasta Piechowice
Redaktor: Administrator   
08.03.2013.
ImageZarządzenie nr 12/2013w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Piechowice, określenia terminu zebrań z mieszkańcami oraz ustalenia wzorów protokołu z przeprowadzonych konsultacji dotyczących zmiany granic miejscowości o statusie Miasta Piechowice oraz wyłączenia  Michałowic, Górzyńca, Piastowa i Pakoszowa  z części miasta i zmiany nazwy rodzajowej tych  jednostek na wieś »
Zmieniony ( 11.03.2013. )