Harmonogram kontroli
Redaktor: Administrator   
09.10.2013.

ImageHarmonogram kontroli realizacji umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych oraz przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w październiku 2013 roku. 

harmonogram do pobrania »