Miasto Piechowice / Město Piechowice

  

Gmina Piechowice/ Obec Piechowice

 

Opis działań:

 • Zarządzanie Zespołem Projektu
 • Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach na Transgraniczne Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej
 • Organizacja 3 warsztatów:
 • Warsztat 1: Transgraniczny system monitorowania i zwalczania zagrożeń  z uwzględnieniem  narodowych  systemów prawnych
 • Warsztat 2: Trangraniczny  system korzystania z usług medycznych lekarza pierwszego kontaktu po obu stronach granicy przez osoby dotknięte żywiołem
 • Warsztat 3: Transgraniczny system organizowania pomocy socjalnej i wspracia psychologicznego po obu stronach granicy  dla  dotkniętych żywiołem 
 • Organizacja wspólnych ćwiczeń szkoleniowych  udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych w celu przetestowania kompatybilności informacyjnej organizacyjnej i technicznej
 • Zakup pojazdu specjalistycznego z funkcją ratownictwa drogowego
 • Koordynacja promocji projektu
 • Wykonywanie obowiązków w zakresie raportowania i rozliczeń projektu 

 

 

Popis activit:

 • Vedení projektové skupiny
 • Adaptace místností v sídle Dobrovolných hasičů v Piechowicích na Centrum transhraniční a občanské pomoci s společně s vyhotovením nezbytné stavební dokumentace
 • Organizace tří workshopů:
 • Workshop 1: Transhraniční systém monitorování a odstraňování ohrožení s respektováním národních právních systémů
 • Workshop 2: Transhraniční systém využívání služeb lékaře - první kontakt osob postižených živlem na obou stranách hranice 
 • Workshop 3: Transhraniční systém organizování sociální a psychologické pomoci pro osoby postižené živlem na obou stranách hranice.
 • Organizace společných cvičení za účasti nově zakoupených specialistických vozidel s cílem testování informační , organizační a technické kompatibility
 • Nákup speciálního vozidla vybaveného na záchranu při dopravních nehodách
 • Koordinace propagace projektu
 • Provádění závazků v oblasti podávání zpráv a vyúčtování projektu

 

 

 

Zmieniony ( 27.07.2009. )
 

design by www.treephoto.pl