Informacja PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
21.12.2012.

Informujemy, że Gmina Miejska Piechowice wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o fundusze w ramach realokacji pozostałych środków w projekcie systemowym indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy UDA-POKL.09.01.02-02-146/10-02, IX 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pod nazwą „Chcemy być lepsi” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach już od sierpnia 2011 r. będzie przedłużony do czerwca 2013 r.

Czytaj
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
12.10.2012.

  

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
 

Informuje o wybraniu najkorzystniejszej oferty:
na wykonanie usługi polegającej na dostawie tonerów dla urządzenia wielofunkcyjnego Canon i-SENSYS MF 8330CDN w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Czytaj
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
03.10.2012.

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
 
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na usługę:
dostawa tonerów dla urządzenia wielofunkcyjnego Canon i-SENSYS MF 8330CDN w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.2.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Czytaj
 
Wybór najkorzystniejszej oferty- materiały biurowe PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.10.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zakupu materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu „Chcemy być lepsi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
 
Wybór najkorzystniejszej oferty- meble PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.10.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu wraz z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach, przy ulicy Szkolnej 6, wyposażenia meblowego, na potrzeby projektu „Chcemy być lepsi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
 
Wybór najkorzystniejszej oferty- urządzenie wielofunkcyjne PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
07.10.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu wraz z dostawą do siedziby  zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego, w związku z realizacją projektu pn.  „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
 
Wybór najkorzystniejszej oferty- materiały dydaktyczne PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.10.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zakupu materiałów dydaktycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu „Chcemy być lepsi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»
Miasto w obiektywie
IMG_3121.jpg

design by www.treephoto.pl