Komunikat Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
18.02.2014.

 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 24 lutego do 01 marca 2014 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwośc uzyskania porady prokuratora w zakresie przysługujących im praw.

 Pełna treść komunikatu>>

 
Szklany Ogród - Trwają prace budowlane PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
08.08.2013.

Prace budowlane dotyczące zagospodarowania terenu parku miejskiego prowadzone są w bardzo szybkim tempie. Wykonawca robót Firma AXYO zapewnia, że termin zakończenia robót, który przypada na dzień 22 września zostanie dotrzymany. Dotychczasowe tempo prac wskazuje, że jest to termin jak najbardziej realny. W załączeniu aktualne zdjęcia ukazujące nowy wygląd parku.

 

Czytaj
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.10.2012.

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
 

Informuje o wybraniu najkorzystniejszej oferty:
na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu wykonawczego – zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. „Drogi do szkła i granitu –  szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

Czytaj
 
przedłużenie terminu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.10.2012.

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)

INFORMUJE
o przedłużeniu terminu złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na usługę: wykonanie projektu wykonawczego – zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. „Drogi do szkła i granitu –  szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

 

Czytaj
 
Zaproszenie do złożenia oferty PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
27.09.2012.

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
 
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na usługę: wykonanie projektu wykonawczego – zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. „Drogi do szkła i granitu –  szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
 

 

Czytaj
 
Drogi do szkła i granitu  warsztat pomysłów w Piechowicach PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.01.2012.

W dniu 25.01.2012r. odbyło się w Piechowickim Ośrodku Kultury w Piechowicach kolejne spotkanie trangraniczne zaplanowane w ramach realizacji projektu "Drogi do szkła i granitu” – szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem  Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz)

W spotkaniu zrealizowanym m.in. w formie warsztatu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Miejskiej Piechowice, przedstawiciele firm i instytucji. Program spotkania zawierał prezentację multimedialną dotyczącą historii rzemieślniczej Gminy Demitz – Thumitz, którą zaprezentował Pan Hans-Jörg Nadolny. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć także krótki historyczny film z lat trzydziestych, który pokazywał ciężką, codzienną pracę kamieniarzy w tamtych latach.  Pan Tomas Gläser właściciel Łużyckiej Kopalni Granitu w Demitz-Thumitz przedstawił techniki obróbki dużych form granitowych, natomiast Pani Hilke Domsch przedstawiła różne przestrzenne formy granitowo-szklane, które mogą mieć zastosowanie we wspólnym projekcie. Bardzo ciekawą częścią spotkania była organizacja „żywego warsztatu”.

Czytaj
 
Drugie spotkanie partnerskie PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
12.12.2011.
 W dniu 05.12.2011r. odbyło się drugie spotkanie polsko – niemieckie dotyczące realizacji projektu: "Drogi do szkła i granitu” – szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem  Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz).
 Spotkanie dotyczyło wymiany pomysłów i koncepcji wyglądu parku miejskiego w Piechowicach przy ul. Szkolnej i Tysiąclecia, który dzięki rozszerzonej funkcjonalności miałby spełniać rolę miejsca plenerowego, dostosowanego do organizowania warsztatów, prelekcji, pokazów, spotkań kulturalnych ukazujących tradycje historyczne partnerów projektu. Na spotkaniu obie strony projektu w formie prezentacji i prelekcji przedstawiły przykłady połączenia materiałów takich jak szkło, kryształ i granit i zastosowanie różnych form tych surowców w naturze.
Czytaj
 Miasto w obiektywie
foto21.jpg

design by www.treephoto.pl