Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
30.01.2013.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym oraz druku plakatów i ulotek promocyjnych dla  projektu pn.: „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

 

Czytaj
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
24.01.2013.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
 
ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym oraz druku plakatów i ulotek promocyjnych dla  projektu pn.: „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013.

 

Czytaj
 
REWITALIZACJA - ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.11.2012.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W dniu 12 listopada br. Roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót przez  Gminę Miejską Piechowice, reprezentowaną przez komisję odbioru końcowego w składzie:
Przewodniczący – Stanisław Gwizda, Członkowie Komisji: Teresa Kacperska, Jarosław Bumażnik, Halina Leszczyńska – Himik,  Joanna Hanusz – inspektor nadzoru oraz wykonawcę inwestycji , firmę „DEK-POL” Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe D.Bienias, J. Stypiński Spółka Jawna. Podpisanie protokołu końcowego zakończyło prace renowacyjne sześciu budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice.
Ostateczny koszt robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyniósł 975 239,91 zł w tym:
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 56 – 128 787,53 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 33 – 157 091,99 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 71 – 194 680,83 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Żymierskiego 50 – 114 471,67 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Kamiennej 1       – 281 203,29 zł,
- koszt renowacji budynku przy ul. Nadrzecznej 22  – 99 004,60 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 70% wartości robót budowlanych tj. 682667,94 zł natomiast wkład własny Gminy Miejskiej wyniósł 292 571,97 zł.
Czytaj
 
Rozpoczęcie robót PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
06.07.2012.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W dniu 5 lipca 2012r. przekazano plac budowy pod rewitalizację 6 budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Piechowice:
Ul. Żymierskiego 33
Ul. Żymierskiego 50
Ul. Żymierskiego 56
Ul. Żymierskiego 71
Ul. Kamienna 1
Ul. Nadrzeczna 22
   W ramach projektu "Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Prace renowacyjne powyższych obiektów wykonywać będzie „DEK-POL” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe z Jeleniej Góry. Planowany termin odebrania robót to listopad 2012r.

 

Czytaj
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- inspektor nadzoru PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
06.03.2012.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z
        dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
        Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) – ustawy  nie stosuje się – na  
        wykonanie usługi polegającej na  pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
        nad realizacją robót budowlanych projektu  pn.: „Renowacja wielorodzinnych
        budynków  mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice” w ramach Regionalnego
        Programu  Operacyjnego dla Województwa   Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zamawiający – Gmina Miejska Piechowice, w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Piechowice, z siedzibą 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49,   zawiadamia, że w postępowaniu jak w tytule, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pn. INWEST-bud inż. Joanna Hanusz 58-560 Jelenia Góra, z siedzibą 58-560 Jelenia Góra, ul. Wita Stwosza 28/30, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 37.100,00 zł (brutto wraz z podatkiem VAT).

Czytaj
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
24.02.2012.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
„Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych projektu  pn.: „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013.

Czytaj
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.12.2011.

dot.: postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
        stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113,    
        poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) – ustawy  nie stosuje się - na wykonanie usługi
        polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  projektu pn.:
        „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej
        Piechowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
        Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

 Zamawiający – Gmina Miejska Piechowice, w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Piechowice, z siedzibą 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49,   zawiadamia, że w przetargu jak w tytule, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Handlowa „PROJEKT-M” Czesław Mysona, z siedzibą 58-560 Jelenia Góra, ul. Lelewela 9, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 38.130,00 zł (brutto wraz z podatkiem VAT).

Czytaj
 Miasto w obiektywie
10.jpg

design by www.treephoto.pl