Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody PDF Drukuj Email
Redaktor: POK   
23.08.2013.
Zmieniony ( 23.08.2013. )
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Redaktor: POK   
28.06.2013.
Zmieniony ( 28.06.2013. )
Czytaj
 
Informacja o cenach wody PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
21.01.2013.

Ciąg dalszy informacji o cenach wody i ścieków w okresie od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.   – AUTOPOPRAWKA KSWiK Sp. z o.o. z 15 stycznia 2013 r.

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy wniosku z 20 grudnia 2012 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r., KSWiK Sp. z o.o. w dniu 15 stycznia 2013 r. złożył AUTOPOPRAWKĘ do  ww. wniosku.
AUTUPOPRAWKĄ KSWiK zweryfikował:
1. planowaną ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków,
2. dokonał zmniejszenia kosztów wpływających na taryfę za wodę i ścieki.

Powyższe działania spowodowały obniżenie, wnioskowanych przez KSWiK cen za wodę i ścieki w Piechowicach, na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Zmieniony ( 29.01.2013. )
Czytaj
 
Informacja o cenach wody i ścieków PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.01.2013.

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że 20 grudnia 2012 r. wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, którym jest Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu, tzw. KSWiK.
Powyższym wnioskiem KSWiK wniósł o:
1. wprowadzenie nowej grupy taryfowej odbiorców tj. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych,
2. uchwalenie nowej taryfy za wodę i ścieki, która zakłada wzrost cen za wodę i ścieki:

Za wodęCeny obecneCeny wnioskowane
1. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 6,97 zł/m38,18 zł/m3
2. Przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza6,97 zł/m38,18 zł/m3
3. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych 8,18 zł/m3
Za ściekiCeny obecneCeny wnioskowane
1. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 13,02 zł/m314,53 zł/m3
2. Przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza13,02 zł/m314,53 zł/m3
3. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowychbrakbrak
Zmieniony ( 29.01.2013. )
Czytaj
 Miasto w obiektywie
foto19bbb.jpg

design by www.treephoto.pl