Wyniki konsultacji społecznych PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
15.03.2013.

Zbiorcze wyniki głosowania z czterech zebrań konsultacyjnych:
1. liczba osób uprawnionych do głosowania – 5373
2. liczba osób biorących udział w konsultacjach – 427
3. liczba wydanych kart do głosowania – 373
4. liczba kart wyjętych z urny – 365
5 liczba kart nieważnych – 1
6. liczba kart ważnych – 364
7. liczba głosów oddanych na pytanie pkt.1 karty konsultacyjnej „TAK ” – 187
8. liczba głosów oddanych na pytanie pkt.1 karty konsultacyjnej „NIE” – 177
9. liczba głosów oddanych na pytanie pkt.2 karty konsultacyjnej „TAK” – 188
10.liczba głosów oddanych na pytanie pkt.2 karty konsultacyjnej „NIE” – 176

pełna treść protokołu »

Zmieniony ( 15.03.2013. )
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Piechowice PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
08.03.2013.
Zarządzenie nr 12/2013w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Piechowice, określenia terminu zebrań z mieszkańcami oraz ustalenia wzorów protokołu z przeprowadzonych konsultacji dotyczących zmiany granic miejscowości o statusie Miasta Piechowice oraz wyłączenia  Michałowic, Górzyńca, Piastowa i Pakoszowa  z części miasta i zmiany nazwy rodzajowej tych  jednostek na wieś »
Zmieniony ( 11.03.2013. )
 
Informacja o kosztach wymiany dokumentów PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
08.03.2013.

Pismo Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie kosztów wymiany dokumentów, pełna treść pisma »

Zmieniony ( 08.03.2013. )
 
Informacja PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
07.03.2013.

>>>kliknij żeby powiększyć<<<

 
Informacja PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
26.02.2013.

 Informuje się mieszkańców, że konsultacje w sprawie wyłączenia  Michałowic, Górzyńca, Piastowa i Pakoszowa z części Miasta Piechowice i zmiany nazwy rodzajowej na wieś przeprowadzone będą tylko z uprawnionymi  mieszkańcami. Zgodnie z Uchwałą Nr 212/XL/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Piechowice, za uprawnionego mieszkańca uważa się osobę, która posiada najpóźniej w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym konsultacjami. Zgodnie z art. 10 §1 pkt 3 lit. a  ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) czynne prawo wyborcze do Rady Gminy ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.
Osoby, które mieszkają na terenie Gminy bez zameldowania a chcący wziąć udział w powyższych konsultacjach powinny zgłosić się do Urzędu Miasta w Piechowicach pokój nr 8, celem złożenia oświadczenia o stałym zamieszkaniu i dokonania stosownego wpisu do list.

oświadczenie »

 

Zmieniony ( 26.02.2013. )
 
Ogłoszenie dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
26.02.2013.

 SZANOWNI MIESZKAŃCY PIECHOWIC !

Odpowiadając na wniosek mieszkańców  osiedli Michałowice, Górzyniec, Piastów i Pakoszów o dokonanie zmian administracyjnych miasta Piechowice polegających na:
1) wyłączeniu z granic administracyjnych miasta Piechowice terenu wyżej wymienionych Osiedli oraz utworzenia z nich odrębnych wsi Michałowice, Górzyniec i Piastów-Pakoszów,
2) zmianie statusu gminy miejskiej Piechowice na gminę miejsko-wiejską, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii w trakcie prowadzonych konsultacji.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Piechowice w powyższej sprawie odbędą się w formie wypełnienia kart konsultacyjnych przez mieszkańców Piechowic posiadających prawa wyborcze w trakcie zorganizowanych czterech zebrań w niżej wymienionych terminach:

  • w dniu 11.03.2013r. o godz. 17:00 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej nr 4 w Pakoszowie   (Baza Rejonu Dróg Krajowych),
  • w dniu 12.03.2013r. o godz. 18:00 w budynku przy ul. Kolonijnej nr 20a w Michałowicach – „Zielone Wzgórze”,
  • w dniu 13.03.2013r. o godz. 17:00 w budynku przy ul. Słonecznej nr 23 w Górzyńcu – „Słoneczko”,
  • w dniu 14.03.2013r. o godz. 17:00 w budynku OSP przy ul. Szkolnej nr 4 w Piechowicach

Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię.
Prosimy uczestników zebrań o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.
Dodatkowo mieszkańcy Piechowic mogą zgłaszać pisemnie opinie, uwagi i propozycje w temacie prowadzonych konsultacji w sekretariacie Urzędu Miasta Piechowice w terminie do dnia 15 marca 2013r. godz. 15:00.
Gorąco zachęcam do zainteresowania się sprawą, która dotyczy nas wszystkich. 
Szczególnie apeluję do Państwa o udział w konsultacjach, tak by ich wynik odzwierciedlał opinię całej społeczności Piechowic.

Burmistrz Miasta Piechowice

Witold Rudolf             

Zmieniony ( 26.02.2013. )
 
Ogłoszenie o konsulatcjach społecznych PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
26.02.2013.

 SZANOWNI MIESZKAŃCY PIECHOWIC!

Mieszkańcy Osiedli Michałowice, Górzyniec, Piastów i Pakoszów wystąpili do Burmistrza Miasta Piechowice z wnioskiem o utworzenie trzech wsi Michałowice, Górzyniec
i Piastów-Pakoszów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może się to odbyć poprzez zmiany administracyjne, polegające na wyłączeniu z granic administracyjnych miasta Piechowice terenów osiedli: Michałowice, Górzyniec, Piastów i Pakoszów. Jednocześnie będzie to się wiązało ze zmianą stratusu gminy miejskiej na gminę miejsko-wiejską.
 Tryb przeprowadzenia powyższej zmiany określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz.1612). Jednym z warunków złożenia przez Radę Miasta wniosku o zmianę rodzaju miejscowości do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami, pełna treść ogłoszenia »

Zmieniony ( 26.02.2013. )
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»
Miasto w obiektywie
foto19abbb.jpg

design by www.treephoto.pl