Harmonogram opróżniania gniazd PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
19.08.2013.
 Harmonogram opróżniania gniazd selektywnej zbiórki zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, szczegóły harmonogramu »
 
Informacja dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
02.08.2013.
Informacja MPGK dotycząca pojemników na śmieci- pobierz »
Zmieniony ( 02.08.2013. )
 
Harmonogram wywozu śmieci PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
18.07.2013.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIECHOWICE- lipiec-grudzień 2013r.
Odpady będą odbierane od godziny 6:00 do 20:00., plik do pobrania »
 
Komunikat o PSZOK PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
18.07.2013.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

INFORMUJE,

IŻ OD DNIA 01 LIPCA 2013R. URUCHOMIONY ZOSTAŁ MOBILNY
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZLOKALIZOWANY NA TERENIE
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIECHOWICACH PRZY UL. BOCZNEJ 15, KTÓRY CZYNNY BĘDZIE:
WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH OD 12:00 DO 18:00
ORAZ W SOBOTY W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00.

Do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać:

  • papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych,
  • zużyte opony, tekstylia,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok.
Zmieniony ( 18.07.2013. )
 
Informacja dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.07.2013.
Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązywać będzie na terenie gminy miejskiej Piechowice. W związku z rozstrzygnięciem drugiego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy usługę tę świadczyć będzie konsorcjum składające się z firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przypominamy Państwu, iż obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników na odpady. Pojemniki na odpady w dzień odbioru odpadów należy wystawić przed nieruchomość, a w przypadku gdy posesja jest ogrodzona przed ogrodzenie nieruchomości.  W trakcie pierwszego odbioru odpadów każdy właściciel nieruchomości otrzyma harmonogram odbioru odpadów, według którego we wskazane dni odbierane będę poszczególne frakcje, tj. odpady zmieszane, szkło oraz bioodpady. Harmonogram odbioru odpadów został również dołączony do wydanego Informatora oraz podany zostanie na stronie internetowej miasta Piechowice i w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zmieniony ( 05.07.2013. )
Czytaj
 
Punkt informacyjny opłaty śmieciowej PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.03.2013.

Urząd Miasta w Piechowicach zawiadamia, że w siedzibie Urzędu przy ulicy Żymierskiego 49, pokój nr 3 (parter) uruchomiono punkt informacji o sposobie składania deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  które należy złożyć w terminie do 31 marca 2013r.

deklaracje do pobrania:

Zmieniony ( 19.03.2013. )
 
Informacje dotyczące opłaty śmieciowej PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.03.2013.

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, pobierz »

Informacja dotycząca segregowania odpadów, pobierz »

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości zamieszkałe- wersja pdf », wersja doc » 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady- wersja pdf », wersja doc » 

Uchwała 144 z 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pobierz » 

Uchwała 151 z 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, pobierz »

Uchwała 154 z 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik, pobierz »

Uchwała 176 z 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, pobierz »

Uchwała 177 z 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik , pobierz »

Zmieniony ( 04.03.2013. )
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»
Miasto w obiektywie
foto21_1.jpg

design by www.treephoto.pl