Informacja o realizacji projektu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
25.03.2011.

Gmina Miejska Piechowice informuje o realizacji projektu pn. „Sąsiedzi – spotkania z kulturą i tradycją czeską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice
ul. Żymierskiego 49
tel. 075 7548900 / 75 76 17 201
fax. 075 7612274

 

II. Wartość całkowita projektu  - 30 726 Euro
Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 26 117 ,10 Euro
Dofinansowanie budżetu państwa – 3 072 ,60 Euro

III. Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zapoznanie społeczności lokalnej Piechowic z szeroko rozumianą kulturą czeską, zgłębienie tradycji historycznych i kulturowych czeskiej strony pogranicza i porównanie ich z tradycjami piechowickimi. Działania realizowane w ramach projektu polegają na prezentacji kultury czeskiej, w tym tradycyjnych dla regionu rzemiosł i muzyki, są więc dla osiągnięcia tego celu niezbędne.

IV. Zakres
 W ramach  projektu pragniemy bliżej zapoznać mieszkańców Piechowic i ich okolic z czeską kulturą w różnych jej aspektach. Przez kilka miesięcy realizowanych zostanie kilka imprez i działań:
1. Warsztaty czeskiej piosenki ludowej (11,12.04.11) – 2-dniowe warsztaty dla członków zespołu Szklarki prowadzone przez instruktorów z czeskiego zespołu Nisanka.
2. Piechowice na ludowo (16-17.4.11)
a) Czesko-polska biesiada piosenki ludowej (wspólne koncerty zespołów Szklarki i Nisanka)
b) Pokaz czeskiej i polskiej sztuki i rękodzieła ludowego (pokazy sztuki i rękodzieła ludowego, np. wyplatania koszyków z wikliny, przędzenia wełny na kołowrotku, plecionki z drutu, warsztat ozdób wielkanocnych z filcu, stoisko zdobienia pisanek itp.) – 5 rzemieślników
3. Piknik integracyjny – Razem strażacy (01.05.11) – plenerowy piknik dla mieszkańców z udziałem czeskiej (przygotują degustację czeskich specjałów) i polskiej straży pożarnej, czeskiego zespołu muzycznego (amatorskiego), pieczenie kiełbasek, wspólna zabawa.
4. Miesiąc tradycji szklarskich (1-31.07.11)
a) Dwudniowy pokaz tradycji szklarskich – 10 rzemieślników z Czech i Polski (korale ręcznie robione nad ogniem, ręcznie robiona biżuteria z gotowych elementów szklanych, dmuchanie figurek szklanych itp.)
b) Oprawa artystyczna pokazów rzemiosła i sztuki szklarskiej – koncerty i pokazy CZ i PL amatorskich zespołów muzycznych, teatralnych itp.
c) Wystawa w galerii wystawowej POK – „Czeskie szkło i biżuteria”
d) Wystawa plenerowa współczesnej sztuki szklarskiej pogranicza „Szkło i światło”. Elementy wystawy zainstalowane zostaną w różnych eksponowanych miejscach miasta i odpowiednio podświetlone.
5. Czesko-polski plener rzeźbiarski (08.11) – 4-dniowy plener poprowadzą 2 instruktorzy-rzeźbiarze, którzy wykonają 4 „Ławeczki Kultury” symbolizujące tradycje kulturowe obydwu narodów. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały (drewno) i narzędzia do pracy rzeźbiarskiej i pod nadzorem mistrzów będzie mógł spróbować swych sił. Na zakończenie pleneru koncert czeskiego zespołu amatorskiego. Po plenerze odbędzie się wystawa powstałych prac.
6. Dzień knedlika i kartofla (10.11) – warsztaty przyrządzania tradycyjnych knedli czeskich  prowadzone przez  kucharzy z Czech (2 os.) połączone z warsztatami przyrządzania grillowanych kartofli prowadzonych przez Klub Seniora z Piechowic. Warsztaty zakończy degustacja potraw i występy zespołu amatorskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.


Zapraszamy do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „Sąsiedzi – spotkania z kulturą i tradycją czeską”, a w szczególności na "Warsztaty czeskiej piosenki ludowej" odbywające się w dniach 11,12 kwietnia br. oraz imprezy "Piechowice na ludowo" odbywajacej się w dniach 16,17 kwietnia br., współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej:


1)    Wydruku (wraz z przygotowaniem projektu) następujących materiałów:

- 200 szt. plakatów w formacie A3 – pełen kolor

- 2000 szt. ulotek o wymiarach 15 x 21 cm – pełen kolor

Termin składania ofert do 31.03.2011r. , tekst wraz ze zdjęciami dostarczy Zleceniodawca.

2)    Folder promocyjny – Wydanie 2000 egz. o wymiarach 20 x 21 cm (pełen kolor) wspólnego materiału promocyjnego zespołów 'Nisanka' i 'Szklarki' .

Termin składania ofert do 31.03.2011r. , tekst wraz ze zdjęciami dostarczy Zleceniodawca.


3)    Przygotowania 2 banerów promocyjnych na potrzeby projektu „Sąsiedzi”.


- Baner x 2 szt. o wymiarach : szer. – ok. 1,7m , dł. - ok. 4m – oczkowany góra-dół, jednostronny, 5 dużych zdjęć + tekst, pełen kolor, wysoka rozdzielczość, gramatura powyżej 500 gram.

Termin składania ofert do 31.03.2011r., tekst wraz ze zdjęciami dostarczy Zleceniodawca

4)      Usługa przewodnicka – wycieczka z czeskim zespołem „Nisanka” po okolicy i do Wodospadu Szklarki w dniu 16.04.2011r. w godz. ok. 15:00-18:00. Mile widziany przewodnik ze znajomością języka czeskiego.

5)      Usługa noclegowa

- 1 nocleg dla 2 osób podczas warsztatów piosenki czeskiej w dniach 11/12.04.2011

- 1 nocleg dla 5 osób w dniach 16/17.04.2011 z obiadokolacją w dniu 16.04.2011 i ze śniadaniem w dniu 17.04.2011

- 1 nocleg dla 44 osób w dniach 16/17.04.2011 z obiadokolacją w dniu 16.04.2011 i ze śniadaniem w dniu 17.04.2011

  Termin składania ofert do 05.04.2011r.

6)    Usługa cateringowa

-    wyżywienie dla 2 osób x 2 dni w dniach 11 i 12.04.2011

-    wyżywienie dla 5 osób x 2 dni w dniach 16 i 17.04.2011

-    wyżywienie dla 44 osób x 2 dni w dniach 16 i 17.04.2011

Termin składania ofert do 06.04.2011r. 

7)    Tłumaczenie - ustne (w tym "na żywo" i rozmowy telefoniczne) w dniach:                                                                                          

- 11.04.2011r., 16.04.2011r., 17.04.2011r.i 01.05.2011r.- w ilości ok 24h

Tłumaczenia pisemne: ok. 10 str. A4 (korespondencja, rachunki wg potrzeb)

Termin składania ofert do 03.04.2011r.

 Tłumaczenie - ustne (w tym "na żywo" i rozmowy telefoniczne) w dniach:                                                                                          

- 08 i 09.07..2011r., 24-27.08.2011r. i 01.10.2011r.- w ilości ok 45h

Tłumaczenia pisemne: 3-5 str. A4 ( folder, korespondencja, rachunki wg potrzeb)

8)    Gabloty wystawowe stojące - do wystawienia małych form artystycznych i biżuterii x 5 szt. Gabloty z zamkiem i oświetleniem.

Termin składania ofert do 03.04.2011r., termin realizacji: do 12.04.2011r.

9)    Obsługa techniczna : Zadaniem osób obsługi technicznej będzie pomoc przy rozstawianiu stoisk handlowych, stołów podczas imprez, noszenie i rozstawianie sprzętu technicznego i nagłośnienia, itp.                                                                                                                        

- 2 osoby w dniach 14, 19.04.2011r. w godz. 10:00-14:00 

- 1 osoba w dniach 11, 12.04.2011r. w godz.10:00-14:00                                                                                                                                                

10)     Przewozy - Wynajem autokaru z kierowcą dla zespołu "Nisanka" (4 kursy x 50 km). Na trasie Piechowice - Jablonec oraz wycieczka do wodospadu Szklarki

oraz postojowe w dniu 16.04.2011r.

Dotyczy terminu - 16,17.04.2011.

11)     Plakatowanie – dotyczy plakatowania na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w ilości 200 szt.

Termin realizacji zadania: 7, 8 kwietnia 2011r.

12)    Reklama w prasie – ogłoszenie reklamowe – pełen kolor x 1str. x 1 emisja w prasie lokalnej.

Termin realizacji: do 15.04.2011r.

13)    Upominki – sprzedaży i dostarczenia upominków wielkanocnych x 44 szt.

Termin realizacji: do 16.04.2011r.

14)    Księgowość i rozliczenie projektu - Opisywanie faktur zgodne z wymaganiami programu, wprowadzanie faktur do systemu benefit, przygotowanie odpowiednich załączników, sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu, sporządzenie wniosku o płatność - rozliczenie projektu.

Termin realizacji: od 11.04.2011r. do całkowitego rozliczenia projektu

15)    Koordynator merytoryczny - do jego zadań będzie należało: koordynacja 6 działań (w tym 2 dwudniowe a jedno trwające przez miesiąc) projektu po stronie polskiej i czeskiej. W projekt zaangażowanych będzie wiele podmiotów i wykonawców (Piechowicki Ośrodek Kultury, zespół Szklarki, Klub Seniora, Związek Harcerstwa Polskiego i placówki oświatowe; po czeskiej stronie: zespół Nisanka i in.; po obu stronach: jednostki ochotniczej straży pożarnej, rzemieślnicy, twórcy, artyści, rzeźbiarze, zespoły muzyczne i grupy taneczne), co będzie wymagało nadzorowania i koordynacji działań wszystkich tych w/w. jednostek. Koordynator merytoryczny zajmować się będzie również przygotowywaniem i zawieraniem umów z wykonawcami i podmiotami na realizację zadań, nadzorowaniem spójności realizacji działań zgodnie z harmonogramem, organizacją spotkań w Polsce i Czechach w celu ustalenia koniecznych szczegółów, nadzorem nad komisarzem wystaw, promocją projektu zgodnie z wytycznymi po obu stronach, a także prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu.

Termin realizacji: od 01.04.2011r. do 10.10.2011r.

16)    Koordynator techniczno-finansowy - do jego zadań będzie należała przede wszystkim koordynacja działań na miejscu, nadzór nad działaniami dotyczącymi wynajmu, montażu, demontażu stoisk i innych elementów podczas realizacji 6 działań projektu, przygotowanie zaplecza techniczego w miejscach organizacji zadań projektu, w tym nadzorowanie prac ekip technicznych podczas montażu i demontażu elementów technicznych itp. Ponadto koordynator techniczno- finansowy ma za zadanie zlecić i nadzorować opracowanie materiałów promocyjnych, gromadzić dokumentację finansową, fotograficzną i informacyjną na stronach internetowych, rozliczyć pod względem formalnym i finansowym działania (większość wynagrodzeń uczestnikom czeskim wypłacana będzie w gotówce). Każde z 6 działań będzie wymagało innego nakładu pracy, średnio będzie to ok 30 godz. na działanie.

Termin realizacji: od 01.04.2011r. do 10.10.2011r.

 

 

Oferty należy składać do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice, w sekretariacie Urzędu Miasta Piechowice, ul Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 

Zmieniony ( 24.01.2013. )
 
« poprzedni artykułMiasto w obiektywie
foto19a.jpg

design by www.treephoto.pl