Společná realizace projektu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
29.06.2011.
 Spolupracující partneři realizovali všechny činnosti plánované v projektu v souladu s
harmonogramem v období 1.07.2009 - 30.06.2011. Do projektu umístily partnerské obce nejnaléhavější úkoly obsažené v "Programu zlepšení bezpečnostní situace v případě ohrožení živelnými katastrofami v krkonošsko-jizerském přeshraničním pásmu," vypracovaný společným projektovým týmem v etapě společné přípravy projektu.

Rozsah projektu schválený společným sekretariátem a monitorovacím výborem projektu byl následující:
• adaptace místností v sídle dobrovolného hasičského sboru v Piechowicích na Přeshraniční evakuační centrum pomoci obyvatelstvu
• nákup 4 specializovaných vozidel s doplňkovou záchrannou zásahovou funkcí
• nákup preventivního záchranného vybavení a sněžného skútru
• realizace tří přeshraničních seminářů
• realizace společných školících cvičení za užití nově zakoupených vozidel, preventivního záchranného vybavení, a s užitím postupů vyvinutých na seminářích.
• propagace projektu

Přeshraniční evakuační centrum pomoci obyvatelstvu je základem pro rozšíření institucionalizované formy spolupráce mezi partnery projektu a dalšími zainteresovanými stranami na obou stranách hranice, majícími zájem o spolupráci v oblasti civilní ochrany a ochrany přírodních zdrojů před přírodními katastrofami. Přeshraniční evakuační centrum pomoci obyvatelstvu je v případě evakuace nebo při zahájení záchranných prací uzpůsobeno k přijímání lidi obou národností. Kromě krizových situací bude PECPO sloužit jako společné výukové středisko pro bilaterální iniciativy v oblasti vzdělávání a prevence. Z důvodu zdůraznění významu PECPO pro místní komunity obou národů byly funkční místnosti pojmenovány podle jejich účelu: Český preventivní sál a Polský preventivní sál. Přeshraniční evakuační centrum pomoci obyvatelstvu bude fungovat v období trvání projektu na základě společně vytvořeného rámcového harmonogramu činností.

V letech 2009 / 2010 byla zakoupena specializovaná vozidla s doplňkovou záchrannou a hasičskou funkcí a nejnovější prevenční záchranné vybavení.
Obec Piechowice zakoupila záchranné požární vozidlo se speciální silniční záchrannou funkcí značky Renault MILDUM 300 DXI 4x4. Vůz je součástí Celostátního hasičského záchranného systému - a jeho uživatelem je Sbor dobrovolných hasičů v Miechowicích (PL).
Město Szklarska Poręba zakoupilo záchranné požární vozidlo se speciální ekologickou záchrannou funkcí značky MAN 13.280. Vůz je zapojen do Celostátního hasičského záchranného systému - a jeho uživatelem je Sbor dobrovolných hasičů ve Szklarské Porębě.
Obec Kořenov zakoupila záchranné požární vozidlo značky Mercedes UNIMOG s funkcemi sněžného pluhu a zpřístupnění nepřístupných osídlených oblastí. Uživatelem vozidla je Sbor dobrovolných hasičů v Kořenově.
Město Harrachov zakoupilo speciální vozidlo QUAD s funkcí rychlého dojezdu do ohrožených míst v extrémně náročném terénu a to jak v zimě, tak v létě. Uživatelem vozidla je Sbor dobrovolných hasičů v Kořenově.

Obec Stara Kamienica zakoupila sněžný skútr, záchranné a preventivní vybavení a také vybavení nové generace určené k ochraně zdraví záchranářů jmenovitě:
• plovoucí motorová čerpadla Niagara - 2 kusy,
• velká motorová čerpadla - 3 kusy,
• silniční záchranné vybavení - sada hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS Premium Plus včetně hydraulického agregátu LUKAS  P620 SG-S, hydraulické posilující hadice, hydraulické nůžky, ramenový rozpěrák, sloupcový rozpěrák, sada pro řezání a vyvažování a vysokotlaké vzduchové polštáře.
• řetězové pily - 8 kusů
• rádiové telefony násobné HYT TC-610  - 16 kusů
• selektivní hlásné systémy - 8 kusů
• hasičské zásahové obleky s nehořlavou gumovou obuví - 42 sad,
• protipovodňové rukávy - 16 kusů
• sněžný skútr Polaris IQ Widetrak,
• dýchací přístroje - 6 sad,
• lékařské záchranné soupravy PSP R1 s ortopedickou deskou a kramerovou lištou - 3 sady.

Preventivní záchranné zásahové vybavení bylo rozděleno osmi sborům dobrovolných hasičů působících v oblasti Stara Kamienica.
 
V rámci projektu se konaly tři semináře pro polské a české účastníky. Cílem seminářů bylo spojit potenciál místního lidského kapitálu pro rozvoj nových přeshraničních propojení zaměřených na zlepšení účinnosti zásahů v případě ohrožení přírodními katastrofami při dodržení podmínky respektování národních právních systémů. Semináře se zúčastnili odborníci na techniky prevence a zásahu, zástupci místních zdravotnických organizací a také zástupci sféry sociální pomoc. Prostřednictvím účastí na semináři účastníci navázali institucionální a individuální kontakty, které budou rozšiřovat síť spolupráce institucí odpovědných za zvyšování úrovně standardu intervence v případech ohrožení přírodními katastrofami.
Seminář č. 1: Přeshraniční systém monitorování a boje proti rizikům, s přihlédnutím k národním právním systémům. Výstupem semináře č. 1 je vypracování přeshraničního modulu pro monitorování a boj proti rizikům.
Seminář č. 2: Přeshraniční systém pro využití lékařských služeb určených osobám zasaženým živlem a  poskytovaných lékařem záchranářem. Výstupem semináře č. 2 je vypracování přeshraničního modulu pro využití lékařských služeb určených osobám zasaženým živlem na obou stranách hranice bez ohledu na jejich národnost.
Seminář č. 3: Přeshraniční systém organizování sociální pomoci a psychologické podpory na obou stranách hranice osobám postiženým živlem bez ohledu na jejich národnost. Výstupem semináře č. 3 je vypracování přeshraničního modulu pro poskytování  sociální pomoci a psychologické podpory na obou stranách hranice  osobám postiženým živlem bez ohledu na jejich národnost.

Akcí shrnující projekt byla společná školící cvičení s užitím nově zakoupených vozidel a zařízení, s preventivní a záchranou funkcí. Školení proběhla za účelem testování informační, organizační a technické kompatibility vypracovaných přeshraničních modulů řízení.
Požární a záchranářské cvičení, ověřující přeshraniční spolupráci v oblasti boje proti následkům přírodních kalamit a katastrof v příhraničním pásu a Okresní záchranný plán "JAKUSZYCE 2011" se konaly dne 31.05.2011 ve Szklarskiej Porębie a Jakuszycích.
Hlavní myšlenkou této akce bylo uspořádat záchranné hasičské cvičení v horské pohraniční lesnaté oblasti v místě konání masové akce za účasti záchranných sborů z Polska a Čech, kromě jiného v oblasti:
• odstraňování požárů příhraničních sportovních komplexů a lesních oblastí v obtížných horských podmínkách,
• ověřování dohod uzavřených mezi partnerskými obcemi v oblasti vzájemné pomoci v boji s následky přírodních katastrof,
• ověřování způsobilosti nově zakoupeného vybavení určeného ke zvýšení účinnosti boje proti hrozbám v přeshraniční oblasti
• organizování společné akce záchranných složek z obou stran hranice vyplývající ze spolupráce obcí,
• prověření nově vytvořeného Přeshraničního evakuačního centra pomoci obyvatelstvu při poskytování informací a pomoci státním příslušníkům České republiky, kteří byli zablokování na uzavřeném úseku silnice A3.


Projekt byl realizován společným projektovým týmem, který bude i nadále spolupracovat ve Společné kanceláři projektu při plnění závazků v oblasti vyúčtování a evidence projektu. Společný projektový tým zakončí spolupráci po schválení závěrečné zprávy z realizace projektu a provedení závěrečného auditu státními auditory.

 

Zmieniony ( 29.06.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

design by www.treephoto.pl