Walne zebranie Lechii piechowice PDF Drukuj Email
Redaktor: Promocja   
29.02.2012.

Image Zarząd Piłkarskiego Klubu Sportowego „Lechia Piechowice“ działając na podstawie rozdziału IV Statutu Stowarzyszenia, zwołuje w I terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 21.03.2012r., o godz. 18.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury i w II terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w tym samym dniu 21.03.2012r., o godz. 18.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór protokólanta.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.03.2011-31.12.2011.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres 01.03.2011-31.12.2011.
7. Zmiany w składzie Zarządu zgodnie z rozdziałem IV pkt. 5.6 Statutu Stowarzyszenia.
8. Ustalenie składek członkowskich.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
• przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.03.2011-31.12.2011,
• przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za okres 01.03.2011-31.12.2011,
• przyjęcia zmian w składzie Zarządu,
• przyjęcia nowych składek członkowskich.
10. Dyskusja.
11. Wolne wnioski i propozycje.
12. Zakończenie obrad.


Zgodnie z zapisami w Statucie Stowarzyszenia Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Zarząd
Piłkarskiego Klubu Sportowego
„Lechia Piechowice“

Zmieniony ( 29.02.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
design by www.treephoto.pl