Opis projektu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
27.07.2009.
 Gminy partnerskie położone  są  przy granicy państwowej w paśmie górskim i połączone drogą międzynarodową A3 oraz gęstą siecią transgranicznych szklaków turystycznych. Włączenie do strefy Schengen znacznie zintensyfikowało transgraniczny ruch turystyczny.  Siedliska mieszkalne i obiekty turystyczne  zlokalizowane są w  trudnodostępnych terenach gorskich. Istotnym zagrożeniem dla budowania przewag konkurencyjnych jest wysoka koncentracja problemów związanych z występowaniem klęsk żywiołowych o zasięgu transgranicznym, które dewastują obszary cenne przyrodniczo, powodując  straty materialne i zagrażając  życiu ludzi. Gminy  parterskie osiągają dobre efekty we  współpracy   w zakresie  prewencji przeciwpożorowej w pasie transgranicznym.

Podjęcie realizacji projektu wynika ze wspólnych zagrożeń żywiołami wymagających bardziej skutecznego wspólnego zarządzania i odejścia od rozwiązań fragmentarycznych. Działania projektu polegają na:

  • Adaptacji pomieszczeń w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach na Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności
  • Przeprowadzeniu 3 jednodniowych  warsztatów dla 20 osób  każdy,  mających  na celu  wypracowanie  wspólnych  transgranicznych  modułów działania:    
  • Warsztat 1: Transgraniczny   system monitorowania i zwalczania zagrożeń  z uwzględnieniem  narodowych  systemów prawnych
  • Warsztat 2: Trangraniczny  system korzystania z usług medycznych lekarza pierwszego kontaktu po obu stronach granicy przez osoby dotknięte żywiołem
  • Warszat 3 : Transgraniczny system organizowania pomocy socjalnej i wsparcia psychologicznego po obu stronach granicy  dla osób dotkniętych żywiołem 
  • zakupie 4 pojazdów specjalistycznych i sprzętu ratowniczo-prewencyjnego
  • wspólnych ćwiczeniach  szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych w celu przetestowania kompatybilności informacyjnej, organizacyjnej i technicznej
  • promocji projektu
Zmieniony ( 27.07.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

design by www.treephoto.pl