popis projektu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
27.07.2009.
 Partnerské obce jsou situovány u státních hranic v horském pásmu a jsou spojeny mezinárodní komunikací A3 a také sítí turistických stezek. Připojení do Šengenského prostoru zintenzivnilo transhraniční turistický ruch. Obytná střediska a turistické objekty jsou umístěny v těžko dostupných horských terénech. Podstatným ohrožením je pro budování konkurenční převahy vysoká koncentrace problémů spjatých s výskytem živelných pohrom s transhraničním dopadem, které devastují cenné přírodní lokality, což má za následek materiální ztráty a ohrožení lidských životů. Partnerské obce již v součsné dobře spolupracují v oblasti protipožarni prevence v hraničnim pásmu.

Díky tomuto projektu by se spolupráce měla výrazně zlepšit. Přistoupení k realizaci projektu vyplývá ze společných živelných ohrožení jenž vyžaduje účinnější spolupráci a neřešení problémů jen částečně. Účinnost projektu spočívají na:

  • Adaptace  místností v sídle Dobrovolných hasičů v Piechowicích na Transhraniční evakuační centrum pomoci občanům
  • Zorganizování 3 jednodenních workshopů každý pro 20  osob, za účelem zpracování společných přeshraničních algoritmů a modulů působení:      
  • Workshop 1:  Přeshraniční  systém monitorování a odstraňování  ohrožení systémů s ohledem na národní právní systémy                                                 
  • Workshop 2: Přeshraniční  systém využívání zdravotnických služeb lékaře prvního kontaktu na obou stranách hranice přes osoby zasažené živlem nebo nešťastnou události 
  • Workshop 3 : Přeshraniční  systém organizování sociální a psychologické pomoci na   obou stranách hranice přes osoby zasažené živlem nebo nešťastnou události 
  • Koupě  speciálních vozidel v množství - 4 a prevenčniho i záchranářského vybaveni
  • Společná školeni cvičení s účasti nově koupených speciálních vozidel za účelem otestování  informační, organizační a technické  kompatibility zpracovaných přeshraničných modulu řízení
  • Publicita projektu
Zmieniony ( 27.07.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

design by www.treephoto.pl