GŁÓWNE CELE
Redaktor: Administrator   
31.01.2011.

 

Stworzenie wspólnych ośrodków rowerowo-turystyczno-sportowych w obu partnerskich miastach, dzięki czemu dojdzie do poszerzenia współpracy obu miast oraz oferty turystycznej. Wykorzystane i pomnożone zostaną doświadczenia obu partnerów w zakresie realizacji produktów turystycznych. Celem jest także poszerzenie oraz zwiększenie zakresu informowania mieszkańców danego obszaru o możliwościach turystyki w tym turystyki rowerowej, poprawa infrastruktury towarzyszącej w obu miastach, podniesienie świadomości kulturowej na temat miasta partnerskiego oraz całego kraju.