HLAVNÍ CÍLE
Redaktor: Administrator   
31.01.2011.

 

Cílem je vytvoření společných cyklistických, turistických a sportovních center v obou partnerských městech, tím dojde k propojení obou měst a rozšíření nabídky cestovního ruchu. Dojde k využití a znásobení zkušeností obou partnerů při realizaci produktů cestovního ruchu. Cílem je rozšíření a zvýšení informovanosti obyvatel daného území o možnostech turistiky a cykloturistiky, zlepšení doprovodné infrastruktury v obou městech, zvýšení kulturního povědomí o partnerském městě a celé zemi.