CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU
Redaktor: Administrator   
31.01.2011.

 

Cílové skupiny jsou občané, tj. lokální společenství na jedné a druhé straně hranice a také turisté a Zahranie turisté navštěvující oblast Krkonoš a Jestřebích hor. Díky společným, univerzálním turisticko – rekreačním (cyklistickým) aktivitám je projekt zaměřen jednak na děti a mládež, jednak na dospělé. Umožní jim seznámit se s turistickými atraktivitami a také kulturním a přírodním bohatstvím polsko-českého pohraničí, přiblíží kulturu, dějiny sousední země, umožní seznámení s polským a českým jazykem. Společná propagace cestovního ruchu umožní turistům navštěvujícím oblast rychle získat informace o turistických atrakcích společného pohraničí pomocí jednoduchého využití jednoho komplexního informačního zdroje.