GRUPY DOCELOWE PROJEKTU
Redaktor: Administrator   
31.01.2011.

 

Grupami docelowymi są mieszkańcy, czyli społeczności lokalne po jednej i drugiej stronie granicy oraz turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający region Karkonoszy i Gór Jastrzębich. Projekt, poprzez wspólne, uniwersalne działania turystyczno-rekreacyjne (rowerowe) skierowany jest zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Pozwoli im poznać atrakcje turystyczne oraz walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-czeskiego, przybliży kulturę, historię kraju sąsiedniego, umożliwi poznanie języka polskiego i czeskiego. Wspólna promocja turystyki umożliwi odwiedzającym region turystom możliwość szybkiego dotarcia do informacji na temat atrakcji turystycznych wspólnego pogranicza, poprzez łatwe korzystanie z jednego spójnego źródła informacji.