Zaproszenie do złożenia oferty
Redaktor: Administrator   
20.06.2012.
Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na świadczenie usługi:
catering, nocleg oraz wynajęcie pomieszczenia w celu przeprowadzenia konferencji „Szkło i Granit” w ramach realizacji projektu pn.: Szkło i Granit: życiorysy społeczności Gmin Piechowice i Demitz-Thumitz oraz ich wpływ na tradycję i kulturę realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

pełna treść ogłoszenia do pobrania »