Informacja o cenach wody i ścieków
Redaktor: Administrator   
10.01.2013.

ImageBurmistrz Miasta Piechowice informuje, że 20 grudnia 2012 r. wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, którym jest Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu, tzw. KSWiK.
Powyższym wnioskiem KSWiK wniósł o:
1. wprowadzenie nowej grupy taryfowej odbiorców tj. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych,
2. uchwalenie nowej taryfy za wodę i ścieki, która zakłada wzrost cen za wodę i ścieki:

Za wodęCeny obecneCeny wnioskowane
1. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 6,97 zł/m38,18 zł/m3
2. Przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza6,97 zł/m38,18 zł/m3
3. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych 8,18 zł/m3
Za ściekiCeny obecneCeny wnioskowane
1. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 13,02 zł/m314,53 zł/m3
2. Przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza13,02 zł/m314,53 zł/m3
3. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowychbrakbrak

Powyższe ceny są cenami netto bez podatku VAT i nie zawierają dopłat z budżetu Gminy Miejskiej Piechowice.

Obecnie Burmistrz Miasta Piechowice sprawdza czy wniosek taryfowy został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Następnie, w zależności od wyniku weryfikacji, przedłoży Radzie Miasta Piechowice projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf lub odmowy zatwierdzenia taryf.

Rada Miasta Piechowice podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, który upływa 03 lutego 2013 r.

Wniosek taryfowy do pobrania »

Informacja o strukturze kosztów do pobrania »

Burmistrz Miasta Piechowice
/-/ Witold Rudolf            

Zmieniony ( 29.01.2013. )