Zaproszenie do składania ofert nr 1
Redaktor: POK   
05.03.2014.

Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej

na potrzeby projektu „ MUZYKA BEZ GRANIC”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,

dotyczącej następujących zadań:

1.Koordynator techniczno- finansowy- do jego zadań będzie należała przede wszystkim koordynacja działań na miejscu w zakresie: nadzorowania prac ekip technicznych, montażu i demontażu namiotów na potrzeby warsztatów, estrady, nagłośnienia, przyłączy elektrycznych, obsługi technicznej, służb ochrony, sanitarnych i zaplecza medycznego itp. podczas realizacji działań projektu; prowadzenie działań promocyjnych po stronie polskiej i czeskiej ( w tym: opracowanie i umieszczenie informacji na stronach internetowych, zlecanie, nadzorowanie i opracowanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej z realizacji działań projektu), koordynacja zaplecza finansowego na potrzeby sprawnej organizacji zadań projektu (tj. gromadzenie dokumentacji finansowej, ustalanie terminów płatności oraz rozliczanie pod względem formalnym i finansowym płatności gotówkowych). Do zadań koordynatora techniczno – finansowego należy również przygotowanie bieżącej  promocji oraz dokumentacji i rozliczenia finansowego dla części zadań technicznych, których wykonanie wymaga jego nadzoru podczas 5 dniowych warsztatów muzycznych i 2 dniowego święta muzyki i tańca pn. „Muzyczna noc” i „Taneczny dzień”. Przewidywana ilość godzin na realizację zadania wynosi ok. 100 godzin.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 30 września 2014r.



2.Koordynator merytoryczny- 
do jego zadań będzie należało: koordynacja wszystkich działań projektu po stronie polskiej i czeskiej, w tym 5 dniowe, plenerowe warsztaty muzyczne i 2 dniowe święto muzyki i tańca pn. „Muzyczna noc” i „Taneczny dzień”. W projekt  zaangażowanych będzie wielu uczestników warsztatów i  wiele pomiotów tj. Piechowicki Ośrodek Kultury, placówki oświatowe, Zespół Szklarki, chór Harfa,  szkoły muzyczne z Polski i Czech  oraz polscy i czescy wykonawcy, w tym np. zespoły pieśni i tańca, artyści indywidualni, zespoły muzyczne i  grupy wokalne, co będzie wymagało od koordynatora nadzorowania i koordynacji działań wszystkich w/w grup. Koordynator merytoryczny zajmować będzie się również rozeznaniem rynku na w/w usługi, wyborem oferentów, zawieraniem umów z wykonawcami i podmiotami na realizację zadań, nadzorowaniem spójności realizacji działań zgodnie z harmonogramem, organizacją spotkań w Polsce i Czechach w celu ustalenia niezbędnych szczegółów, nadzorem nad realizacją warsztatów,koncertów, marszy i parad, promocją projektu w Polsce i Czechach zgodnie z wytycznymi, a także prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad realizacją całości projektu. Każde z działań będzie wymagało innego nakładu pracy. Przewidywana ilość godzin na realizację zadania wynosi ok. 100 godzin.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 30 września 2014r.


3.Księgowość i rozliczanie projektu - zakres pracy obejmuje :
przygotowanie księgowe  projektu, w tym: opisywanie faktur zgodne z wymaganiami programu, wprowadzanie faktur do systemu Benefit, przygotowanie odpowiednich załączników, sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu, sporządzenie wniosku o płatność - rozliczenie projektu.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r  (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 15 października 2014r.



4. Usługa tłumaczeniowa- zakres pracy obejmuje :
- tłumaczenia ustne podczas 5 dniowych warsztatów muzycznych i 2 dniowego święta muzyki i tańca pn. „ Muzyczna noc” i „ Taneczny dzień” w ilości ok. 29 godzin w terminie 01 – 05 lipca 2014r. oraz podczas spotkań z partnerem czeskim na terenie PL i CZ
- tłumaczenia pisemne, w tym m. in. korespondencja e-mail, rachunki w ilości ok. 15 stron w terminie 24 marca do 30 sierpnia 2014r.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 30 sierpnia 2014r.


Oferty należy składać: osobiście lub do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201. 

Zmieniony ( 05.03.2014. )