Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami
Redaktor: Administrator   
17.04.2014.

ImageUrząd Miasta w Piechowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piechowice Nr 245/XLVIII/2014 z dnia 28.03.2014 roku w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.05.2014 roku uległa obniżeniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dla nieruchomości zamieszkałych, których właściciele wybrali selektywną metodę gromadzenia odpadów komunalnych. Stawka ta wynosi 15 zł/osobę.
W związku z powyższym właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6 m ust.2 ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek wypełnienia i złożenia korekty deklaracji wraz z pisemnym wyjaśnieniem w terminie do dnia 14.05.2014 roku w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 (II piętro) w Urzędzie Miasta Piechowice lub pod numerem telefonu 75 75 48 923 lub 75 75 48 915.

wzór deklaracji DO-1: wersja pdf », wersja docx »

wniosek do korekty deklaracji: wersja pdf », wersja docx »

objaśnienie deklaracji DO-1 

wzór deklaracji DO-2: wersja pdf », wersja docx »

objaśnienie deklaracji DO-2

 

Zmieniony ( 18.03.2016. )