Zaproszenie do konsultacji społecznych
Redaktor: Administrator   
01.08.2014.

ImageBurmistrz Miasta Piechowice zaprasza do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Program Działań ZIT AJ stanowi podstawę do wnioskowania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o włączenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt Program Działań ZIT AJ został podany Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko, co wymaga podjęcia szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.
Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2014 roku w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pomocą załączonego formularza konsultacji.

Pliki do pogrania:
PDF     -  Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Word  - Formularz Konsultacji, dokumentu, pn.: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Zmieniony ( 07.08.2014. )