Konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.
ImageOGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
o konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 20015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zmianami), oraz na podstawie Uchwały Nr 78/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 29 września 2015 r.

zawiadamiam


o konsultacjach społecznych dotyczących będącego w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, która odbędą się w dniu 08 marca  2016r.      w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice o godzinie 1100.
Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące m.in. wymogów opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, przedstawienia planowanego obszaru rewitalizacji, możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze nie tylko gospodarczej i przestrzennej, ale też społecznej, a przede wszystkim – możliwości zgłaszania zadań do Programu Rewitalizacji.

Propozycje projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020, należy składać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie BIP w terminie od dnia 09 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta Piechowice

Witlod Rudolf