PODZIĘKOWANIA DLA SAMORZĄDOWCÓW
Redaktor: Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice   
31.05.2010.

ImageDokładnie 20 lat po pierwszych wolnych wyborach do rad gmin, w Dniu Samorządu Lokalnego (27 maja) odbyła się 54. sesja Rady Miasta Piechowice V kadencji. W zamierzeniu sesja miała mieć roboczy charakter: referowano i głosowano uchwały dotyczące sprzedaży działek miejskich i zmian w budżecie, comiesięczne sprawozdania ze swojej pracy składali Burmistrz, Przewodnicząca Rady i Przewodniczący wszystkich komisji działających w Radzie Miasta, jak na każdej sesji radni składali zapytania w sprawach budzących ich zainteresowanie…  Można powiedzieć – sesja jak każda inna, gdyby nie świąteczny akcent związany z jubileuszem samorządowców.
Samorząd lokalny to codzienne sprawy naszej gminy. Zadania i jednostki organizacyjne powołane do ich realizacji. Kompetencje obowiązkowe, wynikające z ustaw oraz własne – określone miejscowymi potrzebami i możliwościami finansowania. Wreszcie, samorząd to ludzie, którzy sprawują funkcje w gminie, podejmują małe i duże decyzje, ustalają plany i pilnują ich realizacji, wykonując swoje zadania w imieniu burmistrza (jak urzędnicy), albo bezpośrednio w imieniu mieszkańców (jak radni). Czasem krytykowani, choć nie zawsze odpowiedzialni za wszystkie sprawy. Często społecznicy, którzy chcą zrobić więcej, niż się od nich oczekuje. Zawsze – osoby, na które można liczyć w codziennej samorządowej pracy.
Na sesję przybyli specjalnie zaproszeni radni minionych kadencji, w szczególności ci, których wybrano w 1990 r. Przypatrując się głosowanym uchwałom, mogli wspomnieć czasy, kiedy sami czuli ciężar decydowania o sprawach miasta. Głos zabrał między innymi Jarosław Bochyński, przewodniczący Rady pierwszej kadencji. Odczytano także listy od nieobecnych samorządowców, w tym od Edwarda Wryszcza, pierwszego burmistrza (wówczas wybieranego przez Radę, a nie bezpośrednio przez mieszkańców), a także od Irminy Paszkowskiej, w którym była radna stwierdziła, że nasze maisto przez te wszystkie lata wypiękniało. Każdego z zaproszonych samorządowców z okazji jubileuszu uhonorowano czerwoną różą - wyrażającą szacunek i podziękowanie za pełnienie ważnych funkcji społecznych w minionych kadencjach. Dodatkowo w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice do obecnych wystosowano listy gratulacyjne.Ciekawym i sympatycznym akcentem była prezentacja multimedialna przygotowana przez piechowickich gimnazjalistów w ramach akcji edukacyjnej Centrum Edukacji Obywatelskiej: Aleksandra Pietryniecza i Mateusza Zająca. Dzięki prezentowanym zdjęciom i uchwałom Rady I kadencji udało się przybliżyć atmosferę tamtych lat i ówczesne problemy miasta.
W sesji uczestniczyła także delegacja z partnerskiego miasta Upice w Czechach z burmistrzem Ilianą Berankovą na czele. Jak stwierdzili nasi goście, mamy takie same doświadczenia historyczne i to również łączy oba nasze miasta.

Miłosz Kamiński        

Image     Galeria zdjęć »

Zmieniony ( 22.07.2010. )